Zverejňovanie dokumentov

Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2011 sú ministerstvá, ústredné orgány štátnej správy, verejnoprávne inštitúcie a ich podriadené organizácie povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojej webovej schránke.

 

Krízový plán ZPS Šaštín – Stráže (.pdf)

 

Zoznam rámcových zmlúv:

 

Zoznam rámcových dohôd a dodatkov k rámcovým dohodám:

Zmluvy:

Zoznam faktúr za kalendárny rok:

 

Zoznam objednávok za kalendárny rok: