Občianske združenie

Pri našom Zariadení pre seniorov máme založené občianske združenie s názvom  „Združenie Zlatá jeseň pri Domove dôchodcov Šaštín Stráže“.

Hlavným cieľom združenia je pomoc starým a chorým ľuďom žijúcim v Zariadení pre seniorov Šaštín Stráže, organizovanie všestranných aktivít na podporu ich zdravia, budovanie a zveľaďovanie zariadenia na prežitie pokojnej a dôstojnej staroby.

Za týmto účelom poskytuje združenie Zlatá jeseň svojim členom poradenské služby v týchto oblastiach:

  • pomoc seniorom psychicky a fyzicky prekonať strach zo staroby,
  • dosiahnuť, aby považovali starobu za ďalšiu prirodzenú etapu svojho života,
  • pomôcť im zapájať sa do spoločenského a kultúrneho života v zariadení, obci alebo mimo nej,
  • pomôcť pri organizovaní ich voľného času.

 

Na tento účel môžete prispieť i Vy formou príspevku, alebo darovaním 2 % z Vašich daní na číslo účtu Združenia Zlatá jeseň pri Domove dôchodcov Šaštín Stráže.

VÚB Šaštín Stráže, číslo účtu :  2232097453/0200

IČO :  37988000

Právna forma: Občianske združenie

 

Za Vašu pomoc Vám vopred srdečne ďakujeme.

Naša veľká vďaka patrí i tým, ktorí nám svojím príspevkom pomohli už i v minulých rokoch.