Aktivity

Ničoho sa staroba nesmie vystríhať väčšmi ako nečinnosti.
                                                                     Marcus Tullius Cicero

Kultúrna a záujmová činnosť vedie k aktívnej činnosti a účelnej sebarealizácii, poskytuje i vnútorné uspokojenie. Umožňuje prijímateľom sociálnej služby uplatniť sa podľa ich vlastných síl, záujmov, schopností a zdravotného stavu, taktiež však podľa možnosti a podmienok Zariadenia pre seniorov.

Medzi najväčšie potešenie patria pravidelné návštevy s nádherným programom detí z materských škôl, základnej školy, špeciálnej základnej školy, študentov Gymnázia, ale tiež speváckeho súboru dôchodcov zo Šaštína Stráží. Aktívnejší seniori sa zúčastňujú kultúrnych podujatí konaných v našom meste a blízkom okolí, rekreačných pobytov, priateľských posedení v zariadeniach podobných nášmu.

K aktívnej činnosti našich prijímateľov sociálnej služby pravidelne povzbudzujú deti zo špeciálnej základnej školy, s ktorými si spoločne vyrábajú výrobky – ozdôbky vhodné ročnému obdobiu, ktorými si potom skrášľujú a spríjemňujú prostredie. Nezabúdame ani na duchovné aktivity. Pravidelne v nedeľu a prikázaný sviatok sa koná v jedálni Zariadenia pre seniorov Svätá omša, na prvý piatok v mesiaci svätá spoveď. Zúčastniť sa ich môžu mobilní i imobilní seniori.